Depremin etkileri tüm dünya için her geçen gün daha da önemli bir tehdit oluşturmakta. Depremin binanın betonarme yapısına etkisi çok ciddi boyutlarda olmasa bile bina içerisindeki mekanik tesisata ve cihazlarına etkileri çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Can ve mal kayıpları ile sonuçlanabilecek bu etkiler ciddi bir prestij kaybına da sebep olacaktır. Özellikle yangın tesisatının depremin ardından çalışır durumunu muhafaza etmesi çok önem taşımaktadır. Zira depremin ardından çıkan yangınların doğurduğu sonuçlar depremin etkisini iki kat daha artırmaktadır. Bütün maddi ve manevi kayıplar karşısında olası bir depremi yaşamadan doğru mühendislik hesaplamaları ve doğru malzeme ile mekanik tesisatı ve cihazları korumak en güvenilir yoldur.

Yaşanabilecek ciddi can ve mal kayıpları yanında mekanik tesisat ve cihazlarının deprem koruması maliyeti çok önemsiz kalacağı hepimizce aşikârdır. LINK, mekanik tesisat ve cihazlarının deprem anındaki hareketini sınırlamak için sismik koruma projelendirme çalışmaları yapmaktadır. Bu sismik koruma sisteminin, projeye özel yapılan hesaplamaları ve uygulama detayları ile yaşam tehdidi minimize edilir ve uzun vadede tesisat ve cihaz hasarları ile ilgili maliyetleri sıfıra indirir.