ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Mekanik, Endüstriyel ve İnşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketimiz,
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı amaçlayan,
Çevre koruması ve iş sağlığı güvenliğinin öncelikli hedef olmasını benimseyen aşağıdaki prensiplere sahiptir.

Prensiplerimiz;
Doğal kaynakların ve kullanılan her kaynağın etkin kullanılmasını sağlamak, 
Atıkların azaltılmasını sağlamak, olabildiğince geri dönüşümü desteklerken geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların doğru bertarafına önem vererek mümkün olduğunca kirliliği önlemek,
İş kazasını ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirleri alarak iş kazasız bir çalışma ortamı sağlamak,
Tüm faaliyet planlarında politika prensiplerini ön planda tutmak,
LINK Yapı paydaşlarının çevre, sağlık, güvenlik bilincini geliştirmek,
Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek,
ve tüm bu konuları entegre yönetim sistemlerimizle sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmektir.

“HOŞ GELDİNİZ”
LINK Yapı, en önemli varlığımızın kaynaklarımızı kullanan insan olduğu bilinciyle, şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak, kendisini sürekli geliştiren, pozitif, değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek ve araştırmacı bireylerle çalışmak için çalışanlarına yatırım yapmaya öncelik gösterir.

Bu kapsamda önce insan anlayışı ile kurulmuş olan Yönetim Sistemlerimizle şirket vizyonumuzu çalışanlarına değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevre ve iş güvenliğine duyarlı, çalışanlarının yaratıcılığından güç alarak büyüyen bir şirket olma yolunda ilerleyen LINK Yapı, gelecekte bize güç katacak olan çalışanları geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak değerlendirir, dil, ırk, cinsiyet, din, etnik ve kültürel köken veya herhangi diğer konularda hiç bir ayrım yapmadan eşit fırsatlar yaratan şeffaf süreçlerle işe alır ve tüm süreçlerde eşitlik ilkesi ile çalışır.