BAŞVURU FORMU

Kaynak Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

Makine, Metalurji veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Uluslararası Kaynak Mühendisliği eğitimi almış, Kaynaklı İmalat alanında en az 5 yıl üretim tecrübesi olan,

Kaynak Proses Şeması, Kaynak Sıra Planı, Kaynakçı Sertifikasyonu, WPQR, WPS konularında bilgi ve tecrübe sahibi,

Kaynak robotu programlaması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,

Kaynakçıların sevk idare ve iş başı eğitimlerini gerçekleştirecek düzeyde yönetim, eğitim ve koordinasyon becerisine sahip,

Dahili kalitesizlik maliyetlerini azaltıcı işleri planlayacak, tekrar etmesini engelleyici aksiyonları planlayacak, uygulayacak ve takip edecek donanımda,

 

İŞ TANIMI

 

İmalat resimleri önden inceleyerek muhtemel kaynaklı imalat iş yükünü analiz etmek, olası olumsuzluklar için önlem alınmasını sağlamak ve çalışma şartlarının ön değerlendirmesini yapmak,

Kaynak işlemlerinin standartlara, talimatlara ve WPS’lere uygunluğunu kontrol etmek,

Kaynaklı imalatlar için imalat bölümündeki kaynak proseslerini denetlemek, geliştirmek, standartlaştırılması için çalışmalarda bulunmak,

Personele teorik ve pratik eğitimler vermek, verilmesini organize etmek,

Kaynakçı sertifikalarının güncelliğini takip etmek,

Yerinde kalite toplantılarına katılıp standartlarla ilgili konularda gerekli aksiyonları almak,

Tespit sonrası kaynak ve kalite problemlerini incelemek ve Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin tamamlanmasına liderlik etmek.

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

Proje Satış Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

* Üniversitelerin Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ya da ilgili diğer mühendislik bölümlerinden mezun, 

* Satış konusunda tercihen en az 3 yıl tecrübeli ya da kariyerini satış mühendisi olarak devam ettirmek isteyen tecrübesiz,

* Tercihen Sektörel ve bölgesel ticari analizleri yapmış, portföy oluşturabilecek,

* Tercihen HVAC sektör tecrübesi bulunan,

* Proje ve Sistem satışında tecrübeli,

* ERP, CRM ve benzeri programları kulanım deneyimi olan,

* Şirketimiz Gebze lokasyonunda görev yapabilecek, 

* Seyahat engeli olmayan,

* Aktif araç kullanan,

 


İŞ TANIMI:

 

* Sorumlu olunan bölgede potansiyel müşterileri tespit etmek, mevcut müşteri portföyünü genişletmek, düzenli müşteri ziyaretleri yapmak ve mevcut müşteri ilişkilerini yönetmek,

 

* Müşteri talepleri ve satış miktarlarında analizler yaparak raporlar hazırlamak, yönetime sunmak ve satış politikalarını belirlemek,

 

* Satış arttırıcı faaliyetleri koordine etmek ve gerçekleştirmek,

 

* Proje takiplerini gerçekleştirmek,

 

* Belirli periyotlarda sektör analizlerini yaparak rakip fiyatlarının analiz ederek şirket içerisinde tüm diğer departmanlar ile paylaşımını sağlamak,

 

* Müşterilerden gelen ürün, fiyat, stok durumu, numune ve bunun gibi talepleri en iyi ve en kısa sürede cevap verecek şekilde ilgili birimler ile koordine olarak yönetmek,

 

* Müşterilerin şantiyelerindeki tüm aktivitelerin koordinasyonu sağlamak; Teknik, Ticari ve Lojistik taleplerini yönetmek, Ürün/Uygulama/Emniyet Eğitimleri vermek, Rakip Gözlemleri ve Sonuçlarını raporlamak, Şantiyedeki tüm kontaklarla, karar vericilerle ve proje yönetimi fonksiyonları ile çeşitli seviyelerde ilişikleri yönetmek, seminerler vermek,

 

* Şirket değerlendirme kriterleri çerçevesinde kendisinin sorumlu olduğu müşteriler portföyünde yer alan yurt içi / yurt dışı projelerin mekanik işleri yapan yüklenici firmaları ile satış odaklı ilişkiler kurarak, firma ürünlerinin projelerde maksimum seviyede kullanımı yönünde satış aktivitelerini yürütmek, gerçekleştirilen satışların tüm operasyonel işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

 

* Müşterilerin bağlılığının ve memnuniyetinin arttırılmasına odaklanarak müşterilerle ilgili tüm süreçleri koordine etmek,

 

* Satış hedeflerini gerçekleştirmek için kendi sorumluluk alanındaki satış faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

 

* Sorumlu olduğu bölgede müşteri ağını genişleterek ve yeni projeler üreterek satış potansiyelini arttırmak,

 

* Satış Takımı arasında koordinasyonu güçlendirebilecek her türlü bilgi akışını sağlamak,

 

* Satış faaliyetleri kapsamındaki tüm teklif, sipariş, imalat, sevkiyat, tahsilat ve müşteri şikayetlerine ait süreçlerin, ilgili departman sorumluları ile koordineli olarak, her aşamasında rol alarak sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

          * Müşteri talebine ilişkin resmi teklifi sistemde (kullanılan ERP yazılım programında) hazırlanmak ve onaya sunmak, teknik analiz dosyasını hazırlamak.

          * Onaylanan teklifi müşteriye iletmek. Teklifin müşteri tarafından müzakere ve kabul edilmesini takiben, siparişin sisteme girişini yapmak, dosyalamak.

          * Yapılan satış anlaşmaları sonucu siparişe dönüşen tekliflerin içeriğindeki özel imalat ve / veya sistem çözümlerine ait detayların imalat süreçlerinin eksiksiz takibini yapmak, ortaya çıkacak hata, aksaklık vb. gibi durumlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin aksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamak.

          * Satış yapılan müşterilerden tahsilatları yapmak,

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

    

Teknik Ressam

GENEL NİTELİKLER

Önlisans/ Meslek Yüksek Okulu ya da meslek lisesi teknik bölümlerinden mezun,

En fazla 5 senelik çalışma tecrübesine sahip olan, yeni mezun yada kariyerinin başında üretim bölümünde kariyer yapmayı öngören,

Tercihen teknik ofis deneyimi olan,

Solidworks çizim programını iyi derecede kullanabilen ve Sheet Metal modülünü iyi bilen,

Tercihen Autocad (2D) programını bilen,

Teknik resimleme bilgi ve deneyimine sahip,

Sac şekillendirme üretim teknikleri konusunda bilgi sahibi, (Tercihen kaynaklı imalat bilgisi sahibi)

MS Office Uygulamalarını etkin kullanabilen,

Kumpas, mikrometre gibi ölçü aletlerini etkin kullanabilen, parça üzerinden ölçü alabilecek,

 

İŞ TANIMI

Ürün ve parçaların üç boyutlu çizimlerini yapmak ve üretim teknik resimlerini oluşturmak,

Ürünlerin üretim sahasında doğru üretilmesi için gerekli olan tüm teknik desteğin üretim ekibine vermek,

Tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonu hazırlamak,

Çizimi yapılan ürünlerde kullanılacak ilgili malzeme listesini hazırlamak,

Ürün çizimleri ile ilgili gereken revizyonları yapmak,

Üretim, kalite, planlama ve satış bölümleriyle koordineli şekilde çizim faaliyetlerini yürütmek,

Tüm çalışmaların teknik dokümanlarının PDM sisteminde yedeklenmesini sağlamak ve oluşturmak,

Yeni imal edilecek ürünlerin ön imalatı, ön seri imalatı, seri imalatı ve doğrulamaları için gerekli tüm teknik dokümantasyonu ( Teknik Resim, Ürün ağacı, Proses Akış şeması) hazırlamak,

Ürünlerin sürekli iyileştirilmesi kapsamında sahada edinilen uygulama tecrübesini tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonuna aktarmak,

Üretim kabiliyetlerine göre en uygun uygulama tasarımları yapmak, özel ürün ihtiyaçlarını değerlendirmek ve üretim ile gerekli teknik koordinasyonu sağlamak,

Tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonu ürün reçeteleri ve rotaları ile birlikte mevcut ERP(Mikro)’ye aktarmak,

Tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonlarında ürün maliyetlendirilmesi çalışmalarına alt yapı oluşturulmasına destek olmak,

Kaynak proseslerinde kullanılan kaynak robotlarına kullanım ve programlama desteği vermek,

Poliüretan kesim proseslerinde kullanılan kesim ünitesine kesim nest ve programlama desteği vermek,

Yapılan işler nedeni ile ortaya çıkacak hata, aksaklık vb. gibi durumların Kalite bölümüne bildirilmesini sağlamak ve bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin aksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamak.

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

    

Pres Operatörü

GENEL NİTELİKLER

 

Meslek Yüksek okulu mezunu     

Tercihen eksantrik preslerde ve sürücülü preslerde çalışmış

Kalıp ve prograsif kalıp bilgisine sahip

Vardiyalı çalışabilecek 

En az 2 yıl tecrübe sahibi