BAŞVURU FORMU

Muhasebe Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER

Muhasebe alanında en az 2 yıl tecrübeli

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)

Tercihen Mikro ERP programını etkin olarak kullanabilen

E-fatura ve E-defter süreçlerine hakim

Tek düzen hesap planına hakim,

Yasal mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgisi olan,

Cari ve BA-BS mutabakatları konularında deneyimli,

 

İŞ TANIMI

 

Şirketin ticari faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan belgeleri tasnif etmek, tek düzen hesap planına uygun ve GÜNLÜK olarak ilgili muhasebe kayıtlarına almak, takip ve kontrollerinin yapılması amacıyla üzerine muhasebe fişi takılmış halde Muhasebe Müdürüne iletmek, kontrolleri tamamlanan, imzalanıp onaylanmış fiş ve belgeleri belirlenen dosyalama sistemine uygun olarak arşivlemek.

E-fatura sisteminin her gün kontrol ederek; gelen faturaları ilgililerden onay alarak kayıtlara almak ve sistemden onaylamak, ilgililerden onay verilmemiş olan faturalara ret vermek veya gerektiğinde iade veya fiyat farkı faturası düzenlenmesini sağlamak.

Firmaya düzenlenen faturalardaki; hataları tespit ederek, gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamak, gerektiğinde ilgililerden onay alarak, iade ve/veya fiyat farkı faturalarını düzenlemek.

Şirketin yasalarla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmesi için hazırlanacak bildirge ve beyannamelerin ön hazırlıklarını yapmak.

Şirketin vergi dairesi, belediye, vb. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve  özel sektör kuruluşlarıyla yapacağı tüm yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

Cari hesap mutabakatlarını yapmak

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

Lojistik Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER

 

Tercihen 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisat, İşletme, Lojistik Yönetimi, Dış Ticaret bölümlerinden mezun,

Lojistik süreçlerde ve ithalat-ihracat operasyonları konusunda en az 2 yıl tecrübeli,

MS Office programlarını aktif kullanabilen,

Problem çözümü konusunda sistematik çözümlere inanan ve etkin kararlar alabilen,

İngilizce bilen,

İstanbul Anadolu yakasında ya da Kocaeli ilinde ikamet eden.

 

İŞ TANIMI

 

Tedarikçilerden temin edilen malzemeleri teslim alarak, girişlerini yapmak ve ilgili depoya ulaştırılmasını sağlamak,

Tedarikçiye yapılan iadeleri takip etmek ve bu malzemelerin firmalara ulaştırılmasını sağlamak,

Satış tarafından girilen siparişlere istinaden doğabilecek ticari mal ihtiyaçlarının planlanması ve tedariğini yapmak, kendi sorumluluğunda olmayanları Satınalma Birimi’ne bildirmek,

Ambalaj çalışmalarını yürütmek, sistemde paketleme bilgilerinin güncellemesini yapmak,

Müşterilerden gelen iade malzemeleri iade prosedürüne uygun olarak teslim almak,

Numune hazırlanması gerektiğinde diğer birimlerle koordinasyon sağlayarak ihtiyacı karşılamak,

İhracat Operasyonlarını gerçekleştirerek, Gümrük Müşavirleri ile işlemleri takip etmek,

İthalat Operasyonlarını gerçekleştirmek.

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

Ürün Mühendisi

GENEL NİTELİKLER:

Üniversitelerin Makine, İnşaat, Endüstri Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun,

Tercihen Mekanik tesisat (HVAC) veya İnşaat malzemeleri sektöründe pazarlama ürün yönetimi, satış mühendisliği veya makine mühendisliği alanlarında birinde deneyimi olan,

Ürün yönetimi konusunda tecrübeli veya bu alanda çalışmak isteyen,

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan,

Seyahat engeli olmayan

İŞ TANIMI:

 

Satış ekibi, Üretim Mühendislik Ekibi, Yönetim ve yöneticiler ile koordineli olarak ürünün Pazar pozisyonunu tanımlamak ve bu tanıma uygun olacak fiyat politikasını, satış kanallarını, markayı; LINK’in hedefleri ile uyumlu olarak planlamak, yürütmek ve raporlamak.

Ürünlerin ve uygulamaların; sahadaki satış ekipleriyle ve üretim ekipleriyle sürekli koordineli olarak ömrünü izlemek, raporlamak ve yönetmek. Ürünün sürekli iyileştirilmesi kapsamında ihtiyaç olan teknik ve ticari koordinasyonu ilgili birimlere sağlamak.

Yeni uygulama/ürünlerin sahadaki entegrasyonunu koordine etmek ve gerekli tüm teknik desteği sağlamak ve eğitimleri vermek.

Ürün ile ilgili tüm sertifikasyon ve onay ihtiyaçlarına karar vermek ve temin edilmesi için gerekli desteği ve koordinasyonu sağlamak.

 Ürün ile ilgili tüm Pazarlama ve iletişim aktivitelerinde kullanılacak bilgileri (avantajlar; katma değer, vb.)  sağlamak.

Ürün kontak noktası; ürün ile ilgili olan, içinde ürün olan her şeyden sorumlu olmak.

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

 

İş Geliştirme Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin Endüstri, Makine, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun,

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip, 

MS. Office programlarına hakim,

Mekanik tesisat konusunda en az 2 yıl tecrübeli,

Proje takibi ve analizi yapabilecek,

Proje firması ve ana müteahhit portföyü olan,

Elektromekanik tesisat bilgisi olan veya benzer sektörlerde çalışmış,

İyi derecede AutoCAD kullanabilen,

B sınıfı sürücü ehliyetine sahip,

 

İŞ TANIMI

 

Yatırım – Uygulama safhasına kadar Proje’nin içerisindeki tüm aktivitelerden sorumlu olmak.

Projede LINK ürünlerinin yer alması amaçlı ürün grupları ile ilgili teknik sunumlar, numuneler ve eşantiyonları organize etmek.

LINK markasının ve ürünlerin ihale dokümanlarında yer almasını sağlamak için keşif, şartname ve detay çizimlerin projeye özel hazırlanması ve sunumu ve ilgili dokümanlarda yer almasını sağlamak.

İhale sürecinde teklif isteyen firmalara verilecek bütçe teklif stratejisinin kararı ve sonucu bütçe teklifinin hazırlanması ve gönderilmesi.

Proje iş akış planının revizesi, güncellenmesi ve takibi

Proje ile ilgili tüm kayıtların CRM üzerinde güncel olarak tutulmasını sağlamak.

Proje kapanış toplantısının yapılması, gerçekleştirilen/gerçekleştirilemeyen potansiyeller neler, iyileştirilmesi gereken konuların belirlenmesi, önerilmesi ve raporlamaların yapılması, yayınlanması.

Rekabet analizi, rakiplere karşı yaşadığımız rekabet avantajları/problemleri, fiyat politikası ile geri bildirim ve proje başarı hikâyelerinin hazırlanması.

Proje kontak noktası; proje ile ilgili olan, içinde proje olan her şeyden sorumlu olmak. (ticari faaliyetler hariç)

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

İhracat Bölge Satış Yöneticisi

GENEL NİTELİKLER

 

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun,

İhracat Satış Bölge Yöneticiliği konusunda en az 3 - 5 yıl deneyime sahip (Özellikle teknik ürünlerin yurt dışı satışı konusunda deneyim sahibi),

Dış Ticaret mevzuatı, uluslar arası sözleşme ve ilgili süreçleri konularına hakim,  

Çok iyi derece İngilizce bilen (Sözlü – yazılı), ikinci bir yabancı dile (Tercihen Fransızca) hakim,

Microsoft Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilen,

ERP, CRM ve benzeri programları kullanım deneyimi olan,

Planlama, organizasyon, süreç takip ve raporlama konusunda tecrübeli,

B Sınıfı sürücü belgesine ve sürüş deneyimine sahip,

Yurt dışı seyahat engeli olmayan,

 

İŞ TANIMI

Sorumlu olunan yurt dışı bölgesinde mevcut müşteri ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek,

Sorumlu olunan bölgede mevcut potansiyel yeni müşterileri tespit etmek,

Sorumlu olunan bölgeye yapılacak araştırma gezilerinin planlanması, organize edilmesi, mevcut ve potansiyel müşterilere yönelik ziyaret ve sunumların gerçekleştirilmesi,

Yurt dışı proje takiplerini gerçekleştirmek,

Belirlenen satış hedefleri doğrultusunda çalışmak,

Müşteri talepleri doğrultusunda şirket içi ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

Fiyat teklifi – satış ve satış sonrası süreçlerini eksiksiz olarak takip etmek,

Yurt dışı fuarlarda firmamızı temsil etmek,

Yönetilen süreç ile ilgili düzenli raporlamaları sağlamak,

Sektör ve rakip analizlerini yapmak.

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

Proje Satış Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

* Üniversitelerin Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ya da ilgili diğer mühendislik bölümlerinden mezun, 

* Satış konusunda tercihen en az 3 yıl tecrübeli ya da kariyerini satış mühendisi olarak devam ettirmek isteyen tecrübesiz,

* Tercihen Sektörel ve bölgesel ticari analizleri yapmış, portföy oluşturabilecek,

* Tercihen HVAC sektör tecrübesi bulunan,

* Proje ve Sistem satışında tecrübeli,

* ERP, CRM ve benzeri programları kulanım deneyimi olan,

* Şirketimiz Gebze lokasyonunda görev yapabilecek, 

* Seyahat engeli olmayan,

* Aktif araç kullanan,

 


İŞ TANIMI:

 

* Sorumlu olunan bölgede potansiyel müşterileri tespit etmek, mevcut müşteri portföyünü genişletmek, düzenli müşteri ziyaretleri yapmak ve mevcut müşteri ilişkilerini yönetmek,

 

* Müşteri talepleri ve satış miktarlarında analizler yaparak raporlar hazırlamak, yönetime sunmak ve satış politikalarını belirlemek,

 

* Satış arttırıcı faaliyetleri koordine etmek ve gerçekleştirmek,

 

* Proje takiplerini gerçekleştirmek,

 

* Belirli periyotlarda sektör analizlerini yaparak rakip fiyatlarının analiz ederek şirket içerisinde tüm diğer departmanlar ile paylaşımını sağlamak,

 

* Müşterilerden gelen ürün, fiyat, stok durumu, numune ve bunun gibi talepleri en iyi ve en kısa sürede cevap verecek şekilde ilgili birimler ile koordine olarak yönetmek,

 

* Müşterilerin şantiyelerindeki tüm aktivitelerin koordinasyonu sağlamak; Teknik, Ticari ve Lojistik taleplerini yönetmek, Ürün/Uygulama/Emniyet Eğitimleri vermek, Rakip Gözlemleri ve Sonuçlarını raporlamak, Şantiyedeki tüm kontaklarla, karar vericilerle ve proje yönetimi fonksiyonları ile çeşitli seviyelerde ilişikleri yönetmek, seminerler vermek,

 

* Şirket değerlendirme kriterleri çerçevesinde kendisinin sorumlu olduğu müşteriler portföyünde yer alan yurt içi / yurt dışı projelerin mekanik işleri yapan yüklenici firmaları ile satış odaklı ilişkiler kurarak, firma ürünlerinin projelerde maksimum seviyede kullanımı yönünde satış aktivitelerini yürütmek, gerçekleştirilen satışların tüm operasyonel işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

 

* Müşterilerin bağlılığının ve memnuniyetinin arttırılmasına odaklanarak müşterilerle ilgili tüm süreçleri koordine etmek,

 

* Satış hedeflerini gerçekleştirmek için kendi sorumluluk alanındaki satış faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

 

* Sorumlu olduğu bölgede müşteri ağını genişleterek ve yeni projeler üreterek satış potansiyelini arttırmak,

 

* Satış Takımı arasında koordinasyonu güçlendirebilecek her türlü bilgi akışını sağlamak,

 

* Satış faaliyetleri kapsamındaki tüm teklif, sipariş, imalat, sevkiyat, tahsilat ve müşteri şikayetlerine ait süreçlerin, ilgili departman sorumluları ile koordineli olarak, her aşamasında rol alarak sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

          * Müşteri talebine ilişkin resmi teklifi sistemde (kullanılan ERP yazılım programında) hazırlanmak ve onaya sunmak, teknik analiz dosyasını hazırlamak.

          * Onaylanan teklifi müşteriye iletmek. Teklifin müşteri tarafından müzakere ve kabul edilmesini takiben, siparişin sisteme girişini yapmak, dosyalamak.

          * Yapılan satış anlaşmaları sonucu siparişe dönüşen tekliflerin içeriğindeki özel imalat ve / veya sistem çözümlerine ait detayların imalat süreçlerinin eksiksiz takibini yapmak, ortaya çıkacak hata, aksaklık vb. gibi durumlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin aksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamak.

          * Satış yapılan müşterilerden tahsilatları yapmak,

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

    

Proje Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

 

Üniversitelerin makine mühendisliği veya ilgili diğer mühendislik bölümlerinden mezun,

Tercihen Proje Mühendisliği konusunda en az 2 yıl tecrübeli ya da proje mühendisliği konusunda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun,

Tercihen mekanik tesisat deneyimi olan,

Çok iyi derecede İngilizce bilen,

AutoCAD ve 3D çizim bilgisi olan,

Office programlarına hakim ve etkili sunum becerisine sahip,

İstanbul (Asya) ya da Kocaeli’de ikamet eden ya da edebilecek,

Seyahat engeli olmayan,

Aktif araç kullanan

 

    İŞ TANIMI

 

Ürünlerin sahada doğru uygulanması için satış ekibine verilmesi gerekli olan tüm teknik desteğin verilmesi,

Müşterilerin ihtiyacı olan tüm teknik dokümantasyonun hazırlanması,

Ürünlerin sürekli iyileştirilmesi kapsamında sahada edinilen uygulama tecrübesinin ürün yönetimi departmanına aktarılması,

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre en uygun uygulama sistem tasarımlarının yapılması,

Özel ürün ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve üretim ile gerekli teknik koordinasyonun sağlanması,

İlgili ürün gruplarında Projelendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

    

Teknik Ressam

GENEL NİTELİKLER

Önlisans/ Meslek Yüksek Okulu ya da meslek lisesi teknik bölümlerinden mezun,

En fazla 5 senelik çalışma tecrübesine sahip olan, yeni mezun yada kariyerinin başında üretim bölümünde kariyer yapmayı öngören,

Tercihen teknik ofis deneyimi olan,

Solidworks çizim programını iyi derecede kullanabilen ve Sheet Metal modülünü iyi bilen,

Tercihen Autocad (2D) programını bilen,

Teknik resimleme bilgi ve deneyimine sahip,

Sac şekillendirme üretim teknikleri konusunda bilgi sahibi, (Tercihen kaynaklı imalat bilgisi sahibi)

MS Office Uygulamalarını etkin kullanabilen,

Kumpas, mikrometre gibi ölçü aletlerini etkin kullanabilen, parça üzerinden ölçü alabilecek,

 

İŞ TANIMI

Ürün ve parçaların üç boyutlu çizimlerini yapmak ve üretim teknik resimlerini oluşturmak,

Ürünlerin üretim sahasında doğru üretilmesi için gerekli olan tüm teknik desteğin üretim ekibine vermek,

Tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonu hazırlamak,

Çizimi yapılan ürünlerde kullanılacak ilgili malzeme listesini hazırlamak,

Ürün çizimleri ile ilgili gereken revizyonları yapmak,

Üretim, kalite, planlama ve satış bölümleriyle koordineli şekilde çizim faaliyetlerini yürütmek,

Tüm çalışmaların teknik dokümanlarının PDM sisteminde yedeklenmesini sağlamak ve oluşturmak,

Yeni imal edilecek ürünlerin ön imalatı, ön seri imalatı, seri imalatı ve doğrulamaları için gerekli tüm teknik dokümantasyonu ( Teknik Resim, Ürün ağacı, Proses Akış şeması) hazırlamak,

Ürünlerin sürekli iyileştirilmesi kapsamında sahada edinilen uygulama tecrübesini tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonuna aktarmak,

Üretim kabiliyetlerine göre en uygun uygulama tasarımları yapmak, özel ürün ihtiyaçlarını değerlendirmek ve üretim ile gerekli teknik koordinasyonu sağlamak,

Tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonu ürün reçeteleri ve rotaları ile birlikte mevcut ERP(Mikro)’ye aktarmak,

Tüm üretim teknik resim ve imalat dokümantasyonlarında ürün maliyetlendirilmesi çalışmalarına alt yapı oluşturulmasına destek olmak,

Kaynak proseslerinde kullanılan kaynak robotlarına kullanım ve programlama desteği vermek,

Poliüretan kesim proseslerinde kullanılan kesim ünitesine kesim nest ve programlama desteği vermek,

Yapılan işler nedeni ile ortaya çıkacak hata, aksaklık vb. gibi durumların Kalite bölümüne bildirilmesini sağlamak ve bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin aksiyonlarının yerine getirilmesini sağlamak.

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

    

Pres Operatörü

GENEL NİTELİKLER

 

Meslek Yüksek okulu mezunu     

Tercihen eksantrik preslerde ve sürücülü preslerde çalışmış

Kalıp ve prograsif kalıp bilgisine sahip

Vardiyalı çalışabilecek 

En az 2 yıl tecrübe sahibi     

İhracat Müdürü

GENEL NİTELİKLER:

Üniversite mezunu,

İngilizceye çok hâkim (tercihen ikinci bir yabancı dil (Arapça veya Rusça) bilen,

İhracat pazarında teknik ürün satışı konusunda tecrübeli, (Tercihen mekanik tesisat ürünlerinin projelendirme ve satışında çalışmış)

İhracat satış, uluslar arası sözleşme, Pazar araştırma ve operasyon süreçlerine hakim,

İhracat tarafından minimum 3 yıl ekip yönetimi tecrübesi olan,

Raporlama ve sunum teknikleri konularına hâkim,

ERP tabanlı programları kullanım tecrübesi olan tercihen Mikro programı ile çalışmış,

CRM gibi müşteri takip programlarını kullanmış,

 

İŞ TANIMI:

Sorumlu olduğu bölgelerdeki pazar payını artırmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

Hedeflenen yurtdışı projelerde, yatırım kararından itibaren şantiyenin kapanmasına kadar olan süreç içerisinde, mümkün olan en erken aşamada, üst düzeyde devreye girerek ilgili projeye yönelik iş geliştirme ve aktif satış faaliyetlerini yürütmek.

Yurt dışı proje takiplerini gerçekleştirmek,

Sorumlu olunan yurt dışı bölgesinde mevcut müşteri ilişkilerinin devamlılığını sağlamak,

Belirlenen satış hedefleri ve müşteri memnuniyetinin sağlanması doğrultusunda çalışmak,

Müşteri talepleri doğrultusunda şirket içi ilgili birimlerle gerekli iletişimi sağlamak,

Fiyat teklifinden sevkiyata kadar olan tüm süreci eksiksiz olarak takip etmek,

Yönetilen operasyonel süreç ile ilgili düzenli raporlamaları sağlamak.

 

 

Kariyer.net'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

 

Robot-Gaz Altı Kaynak Operatörü

GENEL NİTELİKLER

 

 • Meslek Yüksekokulu Mekatronik, Makine, Otomasyon vb.  bölümlerinden mezun , gaz altı kaynakçı sertifikası veya kalfalık/ustalık belgesi bulunan,
 • Robot kaynak kullanımında en az 3 yıl deneyimli (Tercihen FANUC Robot kullanmış.)
 • Gazaltı kaynağı konusunda en az 5 yıl tecrübeli
 • Teknik resim okuyabilen ve teknik resme uygun imalat yapabilen,
 • Yaptığı kaynağın kontrol ve muayenesini yapabilen ve ölçüm aletlerini kullanabilen,
 • Fikstür dizaynı ve kullanımı konusunda  bilgi sahibi,
 • Vardiya sistemi ile çalışabilecek,

 

İŞ TANIMI

 

Yarı mamul ya da ana parça üzerine kaynatılacak parçaların kaynaklarının yapılması,

 

Kaynak robotlarının aralıksız çalışmasını sağlayabilecek, üretimin aksamaması için gerekli müdahalelerin yapılması.

 

 

İhracat Satış Bölge Yöneticisi

GENEL NİTELİKLER:

 

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun,

Tercihen CIS Ülkeleri İhracat Satış Bölge Yöneticiliği konusunda en az 3 - 5 yıl deneyime sahip (Özellikle teknik ürünlerin yurt dışı satışı konusunda deneyim sahibi),

Dış Ticaret mevzuatı, uluslar arası sözleşme ve ilgili süreçleri konularına hakim,

Çok iyi derece İngilizce bilen (Sözlü – yazılı), ikinci bir yabancı dile (Tercihen Rusça) hakim,

Microsoft Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilen,

ERP, CRM ve benzeri programları kullanım deneyimi olan,

Planlama, organizasyon, süreç takip ve raporlama konusunda tecrübeli,

B Sınıfı sürücü belgesine ve sürüş deneyimine sahip,

Yurt dışı seyahat engeli olmayan,

 

İŞ TANIMI

 

Sorumlu olunan yurt dışı bölgesinde mevcut müşteri ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek,

 

Sorumlu olunan bölgede mevcut potansiyel yeni müşterileri tespit etmek,

 

Sorumlu olunan bölgeye yapılacak araştırma gezilerinin planlanması, organize edilmesi, mevcut ve     potansiyel müşterilere yönelik ziyaret ve sunumların gerçekleştirilmesi,

 

Yurt dışı proje takiplerini gerçekleştirmek,

 

Belirlenen satış hedefleri doğrultusunda çalışmak,

 

Müşteri talepleri doğrultusunda şirket içi ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

 

Fiyat teklifi – satış ve satış sonrası süreçlerini eksiksiz olarak takip etmek,

 

Yurt dışı fuarlarda firmamızı temsil etmek,

 

Yönetilen süreç ile ilgili düzenli raporlamaları sağlamak,

 

Sektör ve rakip analizlerini yapmak.

 

 

Secretcv'de görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

 

 

 

Bakım ve Onarım Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER
 

 • Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi Makine veya Elektrik/Elektronik ve ilgili bölümlerinden mezun,
 • Elektrik ve Mekanik bakım konusunda en az 5 yıl tecrübeli,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan,

 

İŞ TANIMI

 

 • Plan ve talimatlar doğrultusunda tüm bakımların yapılmasından ve fabrikada bulunan her türlü makine, demirbaş ve teçhizatın faal bir şekilde çalışmasından sorumludur.

 

 • Talimatlara göre bakım zamanına kadar kullanılacak malzemenin ve yedek parçaların tedarikinin sağlanmasından sorumludur.

 

 • Periyodik bakımların zamanında ve eksiksiz yapılması ve takip formlarının hazırlanmasından sorumludur. Ürün ile ilgili tüm sertifikasyon ve onay ihtiyaçlarına karar vermek ve temin edilmesi için gerekli desteği ve koordinasyonu sağlamak.

 

 • Makine, demirbaş, teçhizat ve tesislerde zamanla oluşabilecek problemleri önceden saptaması, kontrol altına alması ve problemlere karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.

 

 • Fabrika iç ve dış aydınlatmasının kontrol edilmesi, problem olması durumunda da yöneticisinin onayı ile problemi gidermesi gerekmektedir.

 

 • Elektrik dağıtım sistemlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Periyodik ölçümlerin yapılması ve raporlanmasından sorumludur.