İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

LINK Yapı, çalışanlarının büyük gayreti, fedakârlığı ve geçmişten edindiği bilgi birikimi ile köklü bir şirket yapısına sahip olup, 1978 yılından bu yana faaliyetlerine aralıksız ve büyüyerek devam etmektedir. Sektör lideri olarak İnsan Kaynakları Politikamız “Önce İnsan” ilkemiz üzerine oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamızın temeli; şirketimizin belirlenen stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü LINK Yapı ailesine kazandırmak, rekabet avantajı sağlayacak organizasyon için gereken eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve sürekli gelişim gösterecek İnsan Kaynakları Sisteminin sistemlerin kurulması değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu politikamız doğrultusunda:
Öncelikli olarak çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlayacağız. İnsan kaynakları süreçlerimizi ve politikalarımızı kurum kültürü anlayışıyla sorgulayarak güncelleyecek ve geliştireceğiz.

İşe alımlarda, şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak, kendisini sürekli geliştiren, pozitif, değişim ve gelişimde cesaretli, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek bireylerle çalışmak için insan gücünün niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili çağdaş seçme yerleştirme metodları uygulayacağız. Stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte bize güç katacak, sistematik ve stratejik düşünen en uygun adayı geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak değerlendirecek, hiç bir ayrım yapmadan eşit fırsatlar sunan şeffaf süreçlerle işe alacağız.

Performans Yönetim Sistemi ile; kuruluş hedeflerimizle bireysel hedeflerin uyumlu olmasını sağlayarak çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif ve anlaşılır bir şekilde izleyerek değerlendirecek, personelin bireysel çalışmalarının sonuçlarını görmesine ve değerlendirmesine olanak sağlayacak, başarılı performansı maddi ve manevi takdir ve tanınma yöntemleriyle bir kültür haline getirip beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olacağız.

Çalışanlarımızın işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan ve “Her çalışanın eğitimi birinci önceliğe sahiptir.” anlayışıyla çalışanlarımıza hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitim ve LINK Yapı’ya olan bağlılığı arttırıcı motivasyon sistemi oluşturacağız.

Çalışanlarımızı, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturacak ve geliştireceğiz. Eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlayacak ve çalışan memnuniyetini sağlayan bir yönetim yapısı oluşturacağız.

Çalışma ortamında, özgüven, disiplin ve katılım kavramları üzerine inşa edilmiş, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı, adil, iletişime açık ve şeffaf bir atmosfer yaratacağız. Tüm çalışanlarımıza verimli çalışacakları düzenli ve temiz ortamı sağlarken iş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratacak ve bu ortamın devamlılığını sağlayacağız.

Tüm çalışanların yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlayacak, her bir çalışanımızı kendi işinin lideri olarak görüp bireysel gelişim olanakları hazırlayarak potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran, şeffaf ve katılımcı iş ortamını oluşturacağız. Bunları yaparken çalışanlarımızın sosyal hayatlarını devam ettirmelerine özen göstereceğiz.

BAĞLILIĞINIZ BAŞARIMIZDIR…