BAŞVURU FORMU

Robot-Gaz Altı Kaynak Operatörü

GENEL NİTELİKLER

 

 • Meslek Yüksekokulu Mekatronik, Makine, Otomasyon vb.  bölümlerinden mezun , gaz altı kaynakçı sertifikası veya kalfalık/ustalık belgesi bulunan,
 • Robot kaynak kullanımında en az 3 yıl deneyimli (Tercihen FANUC Robot kullanmış.)
 • Gazaltı kaynağı konusunda en az 5 yıl tecrübeli
 • Teknik resim okuyabilen ve teknik resme uygun imalat yapabilen,
 • Yaptığı kaynağın kontrol ve muayenesini yapabilen ve ölçüm aletlerini kullanabilen,
 • Fikstür dizaynı ve kullanımı konusunda  bilgi sahibi,
 • Vardiya sistemi ile çalışabilecek,

 

İŞ TANIMI

 

Yarı mamul ya da ana parça üzerine kaynatılacak parçaların kaynaklarının yapılması,

 

Kaynak robotlarının aralıksız çalışmasını sağlayabilecek, üretimin aksamaması için gerekli müdahalelerin yapılması.

 

 

Kaynak Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

 

Metalurji veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Uluslararası Kaynak Mühendisliği eğitimi almış,

Kaynaklı İmalat alanında en az 5 yıl üretim tecrübesi olan,

Kaynak Proses Şeması, Kaynak Sıra Planı, Kaynakçı Sertifikasyonu, WPQR, WPS konularında bilgi ve tecrübe sahibi,

Kaynak robotu programlaması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,

Kaynakçıların sevk idare ve iş başı eğitimlerini gerçekleştirecek düzeyde yönetim, eğitim ve koordinasyon tecrübesine sahip,

Dahili Kalitesizlik Maliyetlerini azaltıcı işleri planlayacak, tekrar etmesini engelleyici aksiyonları planlayacak, uygulayacak ve takip edecek donanımda,

 

İŞ TANIMI

 

İmalat resimlerini önceden inceleyerek muhtemel kaynaklı imalat iş yükünü analiz etmek, olası olumsuzluklar için önlem alınmasını sağlamak ve çalışma şartlarının ön değerlendirmesini yapmak,

 

Kaynak işlemlerinin standartlara, talimatlara ve WPS’lere uygunluğunu kontrol etmek,

 

Kaynaklı imalatlar için kaynak proseslerini denetlemek, geliştirmek, standartlaştırmak için çalışmalarda bulunmak

 

Personele teorik ve pratik eğitimler vermek ve verilmesini organize etmek.

 

Kaynakçı Sertifikalarının güncelliğini takip etmek,

 

Yerinde Kalite Toplantılarına katılıp standartlarla ile ilgili konularda gerekli aksiyonları almak,

 

Tespit sonrası kaynak ve kalite problemlerini incelemek ve Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin tamamlanmasına liderlik etmek.

 

 

Secretcv'de görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

 

Muhasebe Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER 

 

Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden mezun,

Tek düzen hesap planına hakim,

Muhasebe alanında asgari 5 yıl ve imalat şirketi deneyimli,

Mikro ERP sistemine hakim,

E-fatura ve E-defter uygulamalarına hakim,

Yasal mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgisi olan,

Muhtasar, KDV beyannameleri ve BA-BS bildirimlerini yapabilen,

 

İŞ TANIMI:

 

KDV-Muhtasar-Geçici Vergi ve Kurumlar Vergi Beyannamesi hazırlanmak ve GİB sistemi üzerinden vererek tahakkuklarını almak, her ayın en geç 15. Gününe kadar finans birimine bilgilendirmek.

 

Muhasebe ile ilgili gelir tablosu, bilanço vb. raporlarını hazırlamak Muhasebe dönem sonu işlemlerini yapmak ve şirketin bilanço tarihi itibariyle yürürlükteki mevzuata uygun olarak mali tablolarını ve kesin mizanını çıkarmak.

 

Demirbaş Duran varlık ve amortisman kayıtlarını yaparak, amortisman tablolarını oluşturmak.

 

Mizan ve günlük yevmiye kayıtlarının kontrolünü mütemadiyen yapmak.

 

Şirketin ihracat ve ihraç kayıtlı satışlardan doğan KDV iadelerinin mahsuben veya nakden alınabilmesi, iade olmaması durumunda da tecil edilen kdv nin terkin edilebilmesi için gereken dosyaları, dilekçeleri hazırlamak; yöneticisinin kontrolüne ve onayına sunmak. Vergi dairesine gerekli bildirimleri yapmak.

 

Etkin bir maliyet muhasebesi sistemi için gerekli çalışmaları yapmak, seçilen maliyet hesaplama yöntemi ve stok takip yönteminin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak.

 

Şirket yasal defterlerinin süresi içinde bastırılmasını, yazdırılmasını veya e-defter sistemi ile gönderilmesini sağlamak.

 

Masraf bütçesinin girişlerinin yapılması, raporlanması ve sapmaların raporlanmasını sağlamak.

 

Şirketin vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, belediye, vb. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör kuruluşlarıyla yapacağı tüm yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

 

 

Secretcv'de görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

 

“Bölge Satış Yöneticisi – İstanbul Bölge”

GENEL NİTELİKLER

 

Üniversitelerin makine mühendisliği veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,

Satış konusunda en az 5 yıl, Ekip yönetimi konusunda en az 2 yıl tecrübeli,

Sektörel ve bölgesel ticari analizleri yapmış, portföy oluşturabilecek,

Veri analizi, raporlama ve rapor sunma tecrübesi olan,

Office programlarına hakim ve sunum tecrübesine sahip,

Seyahat engeli olmayan,

Aktif araç kullanan,

 

İŞ TANIMI

 

Bağlı bulunduğu İstanbul bölgelesindeki mevcut müşteri portföyünü genişletmek, düzenli müşteri ziyaretleri yapmak,

 

Oluşturulan pazarlama hedefleri ve stratejilerine bağlı kalarak çalışmak,

 

Belirli periyotlarda rakip firma analizi yapmak ve raporlamak,

 

Satış arttırıcı faaliyetleri koordine etmek ve gerçekleştirmek,

 

Müşterilerin bağlılığının ve memnuniyetinin arttırılmasına odaklanarak müşterilerle ilgili tüm süreçleri koordine etmek,

 

Satış hedeflerini gerçekleştirmek için kendi sorumluluk alanındaki satış faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

 

Sorumlu olduğu bölgede müşteri ağını genişleterek ve yeni projeler üreterek satış potansiyelini arttırmak,

 

Müşteri talepleri ve satış miktarlarında analizler yaparak raporlar hazırlamak, yönetime sunmak ve satış politikalarını belirlemek,

 

Müşteri beklentilerini doğru analiz ederek, doğru ürün, hizmet ve çözümler sunmak,

 

Satış yapılan müşterilerde tahsilatları yapmak,

 

Satış Takımı arasında koordinasyonu güçlendirebilecek her türlü bilgi akışını sağlamak,

 

Satış faaliyetleri kapsamındaki tüm teklif, sipariş, imalat, sevkiyat, tahsilat ve müşteri şikayetlerine ait süreçlerin, ilgili departman sorumluları ile koordineli olarak, her aşamasında rol alarak sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

Secretcv'de görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

İhracat Satış Destek Uzmanı

GENEL NİTELİKLER:

 

Üniversite mezunu,

İngilizceye çok hâkim (tercihen ikinci bir yabancı dil daha bilen),

Satış destek alanında, teklif yazma, siparişin sisteme aktarılması ve takibi konusunda tecrübeli, (Tercihen mekanik tesisat sektöründe satış destek alanında tecrübeli)

İhracat operasyonları, evrak hazırlama ve gümrük işlemleri konusunda bilgi sahibi,

CRM gibi müşteri takip programlarını kullanmış,

Raporlama ve sunum teknikleri konularına hâkim,

ERP tabanlı programları kullanım tecrübesi olan tercihen Mikro programı ile çalışmış,

Yöneticilerinin iş programlarını ve proje takiplerini de yapabilecek,

 

 

İŞ TANIMI:

 

Yurt dışı proje takiplerini gerçekleştirmek,

 

Sorumlu olunan yurt dışı bölgesinde mevcut müşteri ilişkilerinin devamlılığını sağlamak,

 

Belirlenen satış hedefleri ve müşteri memnuniyetinin sağlanması doğrultusunda çalışmak,

 

Müşteri talepleri doğrultusunda şirket içi ilgili birimlerle gerekli iletişimi sağlamak,

 

Fiyat teklifinden sevkiyata kadar olan tüm süreci eksiksiz olarak takip etmek,

 

Yönetilen operasyonel süreç ile ilgili düzenli raporlamaları sağlamak.

 

Secretcv'de görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

İhracat Satış Bölge Yöneticisi

GENEL NİTELİKLER:

 

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun,

Tercihen CIS Ülkeleri İhracat Satış Bölge Yöneticiliği konusunda en az 3 - 5 yıl deneyime sahip (Özellikle teknik ürünlerin yurt dışı satışı konusunda deneyim sahibi),

Dış Ticaret mevzuatı, uluslar arası sözleşme ve ilgili süreçleri konularına hakim,

Çok iyi derece İngilizce bilen (Sözlü – yazılı), ikinci bir yabancı dile (Tercihen Rusça) hakim,

Microsoft Office programlarını (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) kullanabilen,

ERP, CRM ve benzeri programları kullanım deneyimi olan,

Planlama, organizasyon, süreç takip ve raporlama konusunda tecrübeli,

B Sınıfı sürücü belgesine ve sürüş deneyimine sahip,

Yurt dışı seyahat engeli olmayan,

 

İŞ TANIMI

 

Sorumlu olunan yurt dışı bölgesinde mevcut müşteri ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek,

 

Sorumlu olunan bölgede mevcut potansiyel yeni müşterileri tespit etmek,

 

Sorumlu olunan bölgeye yapılacak araştırma gezilerinin planlanması, organize edilmesi, mevcut ve     potansiyel müşterilere yönelik ziyaret ve sunumların gerçekleştirilmesi,

 

Yurt dışı proje takiplerini gerçekleştirmek,

 

Belirlenen satış hedefleri doğrultusunda çalışmak,

 

Müşteri talepleri doğrultusunda şirket içi ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

 

Fiyat teklifi – satış ve satış sonrası süreçlerini eksiksiz olarak takip etmek,

 

Yurt dışı fuarlarda firmamızı temsil etmek,

 

Yönetilen süreç ile ilgili düzenli raporlamaları sağlamak,

 

Sektör ve rakip analizlerini yapmak.

 

 

Secretcv'de görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

 

 

 

Bakım ve Onarım Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER
 

 • Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi Makine veya Elektrik/Elektronik ve ilgili bölümlerinden mezun,
 • Elektrik ve Mekanik bakım konusunda en az 5 yıl tecrübeli,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan,

 

İŞ TANIMI

 

 • Plan ve talimatlar doğrultusunda tüm bakımların yapılmasından ve fabrikada bulunan her türlü makine, demirbaş ve teçhizatın faal bir şekilde çalışmasından sorumludur.

 

 • Talimatlara göre bakım zamanına kadar kullanılacak malzemenin ve yedek parçaların tedarikinin sağlanmasından sorumludur.

 

 • Periyodik bakımların zamanında ve eksiksiz yapılması ve takip formlarının hazırlanmasından sorumludur. Ürün ile ilgili tüm sertifikasyon ve onay ihtiyaçlarına karar vermek ve temin edilmesi için gerekli desteği ve koordinasyonu sağlamak.

 

 • Makine, demirbaş, teçhizat ve tesislerde zamanla oluşabilecek problemleri önceden saptaması, kontrol altına alması ve problemlere karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.

 

 • Fabrika iç ve dış aydınlatmasının kontrol edilmesi, problem olması durumunda da yöneticisinin onayı ile problemi gidermesi gerekmektedir.

 

 • Elektrik dağıtım sistemlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Periyodik ölçümlerin yapılması ve raporlanmasından sorumludur.